Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

 

O projekcie

Projekt „CZAS NA ZMIANY !”

 

Projekt „CZAS NA ZMIANY !” Nr RPLD.08.02.01-10-0019/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Zatrudnienie, Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Celem projektu

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 58 os. (32K, 26M) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, które zamieszkują w woj. łódzkim wyłącznie na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

  • 35 osób (19 kobiet, 16 mężczyzn) osób bezrobotnych, w tym: 6 osób długotrwale bezrobotnych (4 kobiety, 2 mężczyzn)
  • 23 osób (13 kobiet, 10 mężczyzn) biernych zawodowo,
  • 6 osób (4 kobiet, 2 mężczyzn) z niepełnosprawnościami (10% uczestników projektu),
  • 6 osób (4 kobiet, 2 mężczyzn) w wieku powyżej 50 lat (10% uczestników projektu)

Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki z siedzibą 93-578 Łódź ul. Gen. W. Wróblewskiego 18 lok. 801.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualny plan działania
  2. Grupowe poradnictwo zawodowe
  3. Szkolenia zawodowe
  4. Staże zawodowe
  5. Pośrednictwo pracy

Dla uczestników przewidziano zwroty kosztów dojazdu dla 50% Uczestników projektu, wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego, uzyskanie uznanych kwalifikacji, materiały i catering w ramach szkoleń.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.

  
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech